Collections

Multimedia

Multimedia është lloj i medias që përdorë forma të shumëta të informimit dhe procesimit të informatave. Si tekst, zë, grafikë, video, animacion, interaktivitet, për të informuar ose kënaqur shfrytëzuesin, audiencën.

Multimedia gjithashtu nënkupton edhe përdorimin e mediave elektronike për të ruajtur dhe prezentuar përmbajtje multimediale.

Multimedia është gjë e njejtë sikur media e përzier në artet e bukura, por më përfshirëse.

Gjithashtu multimedia nënkupton atë se të dhënat kompjuterike mund të prezentohen përmes zërit, grafikës, fotografisë, videos dhe animacionit përkundër mënyrës tradicionale të prezentimit medial (të tekstit dhe grafikës).

Zgjidhni operatorin për asistencë