Loading...

SJELLJA ORGANIZATIVE

SJELLJA ORGANIZATIVE

7153 [Converted]-01-min
04
Mar, 2020

QËLLIMI:
Të ofrojë njohuri mbi ndikimin e individëve, grupeve dhe strukturave në organizatë, me qëllim rritjen e efektivitetit ne organizatë
OBJEKTIVAT:
1. Njohja e kushteve optimale të punës me qëllim që secili individ të vendosë gjithë pontecialin në funksion të organizatës e tij.
2. Motivimi I anëtarëve të organizates me qëllim që secili individ të vendosë në funksion të organizatës pontecialin e tij.
3. Analiza sistematike e sjelljes se individit me qëllim parashikimin e sjelljes së individit në organizatë

Permbajtja trajnimit

Kohëzgjatja: 20 orë

Hyrje   0/0

No items in this section

Individi dhe organizata   0/0

No items in this section

Vlerat dhe qëndrimet  0/0

No items in this section

Personaliteti  0/0

No items in this section

Perceptimi  0/0

No items in this section

Motivimi  0/0

No items in this section

Sjellja në kontekst ndërkombëtar  0/0

No items in this section

Aftësitë dhe mjeshteritë  0/0

No items in this section

Sjellja në grup   0/0

No items in this section

Komunikimi  0/0

No items in this section

Pushteti dhe organizata  0/0

No items in this section

Konflikti në organizatë   0/0

No items in this section

Udhëheqja  0/0

No items in this section

Vendimmarrja  0/0

No items in this section

Sjellja në punë   0/0

No items in this section

Kultura e organizatës   0/0

No items in this section

Njohja e Organizatës me tërësinë e strukturave të saj.  0/0

No items in this section

Vleresimet

0.0

0 vlerësime

5 yje
0%
4 yje
0%
3 yje
0%
2 yje
0%
1 yje
0%
Scroll Up