Trajnim OP Windows + Server , Active Directory ,Domain Controller

Trajnim OP Windows + Server , Active Directory ,Domain Controller

15432
12
May, 2020

Instalimi dhe kongurimi i sistemit operativ Windows , si dhe zgjidhja e problemeve te tij nepermjet Hirens’s BootCD

Objektivi 2: Instalimi dhe konfigurmi i sistemit WS , si dhe konfigurmi i funksioneve baze te tij si Domain Controller ,Active Directory ,File Server ect.

Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore – komunikimin, hartimin dhe implementimin e Active Directory. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë për t’u aftësuar në marrjen e përgjegjësisë së veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri.

Ky kurs bazohet në njohuri specifike mbi teknologjinë e Server , që përdoret në ambjentet e punës, duke marrë shembuj konkrete për cdo pikë që studion.

Mësimdhënia zhvillohet në PRAKTIKE, në laboratorë modern dhe me instruktorët më të mirë në treg. Qëllimi i kursit është t’ju pergatisë për tregun e punës.

Kohezgjatja 20 ore total

Permbajtja trajnimit

Kohëzgjatja: 20 orë

• Installation of Windows  0/0

No items in this section

• Users Management  0/0

No items in this section

• Security  0/0

No items in this section

• Virtualization  0/0

No items in this section

• Backup and Recovery  0/0

No items in this section

• Hirens's BootCD  0/0

No items in this section

• Installation Windows Server  0/0

No items in this section

• Server Roles  0/0

No items in this section

• Active Directory  0/0

No items in this section

• Group Policy Overview  0/0

No items in this section

• DHCP Role  0/0

No items in this section

• Remote Management  0/0

No items in this section

• Sharing of Files  0/0

No items in this section

• Network Services  0/0

No items in this section

Lektori

Ilirjan Gjoni

Ilirjan Gjoni

Specialist IT & Security

Diplomuar Bachelor Shkenca Kompjuterike IT specialist 1 vit 6 muaj Lead Gen EU SH.P.K IT specialist K-For Balcani SH.P.K

Vleresimet

0.0

0 vlerësime

5 yje
0%
4 yje
0%
3 yje
0%
2 yje
0%
1 yje
0%
Scroll Up