Landing Page

Class begins Mon May 15th 00:00 GMT

WhatsApp Image 2020 04 12 at 16.06.40 150x150 - Landing Page

Msc Altin Gjeçi ka mbaruar studimet bachelor në Universitetin e Elbasanit në programin e studimit “Financë Kontabilitet” në vitet 2010-2013. Ndërsa në vitet 2013-2015 është diplomuar në programin Master Shkencor në Bankë Financë pranë Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës. Ka ndjekur disa trajnime në Itali për legjislacionin tatimor edhe kodin e punës. Ka gati 7 vite eksperiencë pune në profesionin e ekonomistit. Altini gjithashtu ka eksperiencë edhe në mësimdhënie edhe trajnime të ndryshme. Ka dhënë kurse private për lëndët e fakultetit të ekonomisë, kryesisht lëndë të fushës së financës edhe kontabilitetit. Më përpara ka dhënë edhe kurse të gjuhës italiane për gati dy vite pranë një qendre studentore. Aktualisht pranë qendrës tonë Altini jep kurse trajnimi për ekonomistët e rinj. Një modul i krijuar nga vetë ai për të ndihmuar studentët e sapodiplomuar që të mësojnë profesionin e ekonomistit.

Altin Gjeçi, Lektor Bilanc , Finance

What you’ll learn

Here at Teachable HQ we're dedicated to helping you create & sell profitable online courses. Having witnessed over 15K course launches, listening to instructor demands and paying out over $30MM paid out in course sales
icon box 13 - Landing Page

SKILLS

Here at Teachable HQ we're dedicated to helping you create & sell profitable online courses. Having witnessed over
icon box 14 - Landing Page

DISCUSSION

Here at Teachable HQ we're dedicated to helping you create & sell profitable online courses. Having witnessed over
icon box 15 - Landing Page

SELF LEARNING

Here at Teachable HQ we're dedicated to helping you create & sell profitable online courses. Having witnessed over

Courses Included With Purchase

Frequently Asked Questions

When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self
How long do I have access to the course?
The Awakening the Dreamer Online Course is your first step
What if I am unhappy with the course?
Alliance’s Up to Us engagement pathway a series of programs