Loading...

Summer Coding School

Summer Coding

Kodim për fëmijët tuaj!
  • Hyrje në C++

  • Programim në C++

  • Photoshop

  • Multimedia

Zgjat 3 muaj

Kursi zgjat 3 muaj

2 Seanca nga 1.5 orë në javë

Orari vendoset nga ju dhe grupi përkatës.

Scroll Up