Loading...

Testim ne C++

Cfare eshte C++?

 
 
 
 

Cili nga deklarimet me poshte eshte gabim?

 
 
 
 

A eshte i sakte kushti meposhtem?

if else - Testim ne C++

 
 

Cfare afishon kodi me poshte?

for - Testim ne C++

 
 
 
 

Cfare afishon kodi me poshte?

zanore - Testim ne C++

 
 
 

Cfare afishon funksioni?

funskioni - Testim ne C++

 
 
 

Cfare afishon fuksioni i meposhtem?
funksioni2 - Testim ne C++

 
 
 
 

Shrkuani dhe egzekutoni nje kod i cili:

Ka nje klas studenti, ka 3 antar public:emri,mbiemeri,nota; Shkruani nje funksion i cili merr te dhenat dhe nje tjeter i cili i afishon ato me objekt te programi kryesor.


Scroll Up