Fraud Blocker

Trajnimet Online – Sfidat e dekades

Trajnimet Online - Sfidat e dekades

Trajnimet Online – Sfidat e dekades

Mësimi online është çdo lloj edukimi që ndodh përmes internetit, pra të mësuarit në distancë është një mënyrë mësimi virtual si zgjidhja më e mirë për të mbushur kohën e lirë në mënyrën më produktive të mundshme.

Falë aplikacioneve të video konferencave si: Zoom, Microsoft Team, Google Meeting etj, është lehtësisht e realizueshme dhe aplikimi komod dhe konfort i mësimit online. Impact Education operon përmes këtyre aplikacioneve për të plotësuar nevojat e aplikantëve për mësimin online e cila deri më tani ka rezultuar po aq produktive sa dhe mësimi në ambientet tona fizike.

 

Përse të zgjedhim edukimin online?

Kurset online janë një mënyrë e shkëlqyer për profesionistët e zënë për të fituar trajnime të avancuara dhe çertifikime ose të kalojnë rrugët e karrierës. Edukimi online është një alternativë për të gjithë ata persona të cilët dëshirojnë që kohën e tyre t’ja dedikojnë marrjes së njohurive nga të gjitha burimet e mundshme. Nëse dëshironi që të ndiqni një program studimi, por dhe të menaxhoni kohën dhe koston e transportit mënyra më e mirë është t’a realizoni atë online duke qëndruar në komoditetin e ambientit që ju dëshironi. Normalisht një ambient fizik që ju fal qetësi dhe një trajnim i duhur jep nivelin më të lartë të produktivitetit për ju. Nga eksperienca Impact Education tregon se studentët që kryejnë trajnime online dëshirojnë që të rifillojnë trajnime të tjera sepse rezultatet janë të kënaqshme. Gjithashtu në ofrojmë dhe tutoriale online në websiten eimpact.al të cilat janë të aksesueshme nga aplikantët të cilët regjistrohen në trajnime, por kemi edhe tutoriale ndihmuese për një pjesë të mirë të studenteve të cilat mund të aksesohen dhe pa pasur nevojë që të regjistrohen në trajnimet tona.

 

Lektorët e edukimit Online:

Në mënyrë që trajnimi të jetë sa më produktiv, normalisht lektori që shpjegon duhet të ketë eksperiencë dhe duhet të jetë sa më i zhdërvjellët në përdorimin e teknologjisë. Dhe cilët më mirë se lektorët e teknologjisë mund ta realizojnë këtë trajnim online? Për sa i përket lektorëve të edukimit online teknologjia e informacionit merr pikët maksimale për lektorët më të aftë dhe më të përgatitur.

 

Efektet pozitive dhe negative të mësimit online

Edukimi në internet ofron shumë përfitime pozitive që nga studentët:

  • Kanë fleksibilitet në përfshirjen në klasa dhe punojnë me ritmin dhe kohën e tyre
  • Nuk përballen me problemet e trafikut apo parkimit
  • Mësojnë të bëhen përgjegjës për edukimin e tyre me informacione të disponueshme në kohën dhe vendin që duan
  • Dorëzimi i detyrave bëhet në mënyrë të lehtë dhe të përshtatshme
  • Janë më të aftë të shprehin mendimet e tyre, të ndajnë dhe diskutojnë çështje me studentët e tjerë, si dhe të mësojnë nga studentët e tjerë gjatë diskutimeve në grup

 

Efektet e mundshme negative të të mësuarit në internet janë që disa studentë:

  • Mund të humbasin ndërveprimin ballë për ballë me lektorin dhe midis studentëve
  • Mund të preferojë të ndjekë klasat tradicionale me një lektor që i mëson dhe i udhëzon ata gjatë kursit
  • Kanë vështirësi në përshtatjen me një mënyrë të re mësimdhënieje
  • Gjejnë qasje në teknologjinë e nevojshme sfiduese dhe disponueshmërinë e mbështetjes teknike të kufizuar, pra vështirësi në përdorimin e teknologjisë.

 

E ardhmja e edukimit online

Mësimdhënia online sipas gjasave ka jetëgjatësi afatgjatë. Shumë studentë preferojnë klasën në internet pasi ajo ofron fleksibilitet në oraret e tyre të ngjeshura. Me përhapjen e informacionit dhe njohurive, studentët duhet të bëhen nxënës të përjetshëm në botën e sotme, dhe arsimi në internet luan një rol të rëndësishëm në ndihmën e individëve për të hyrë në udhëzimet e përqendruara te nxënësit dhe të vetë-drejtuar.

Me softuer të përmirësuar, pajisje kompjuterike dhe akses në Internet, më shumë mundësi për arsimin në internet do të bëhen të disponueshme. Me regjistrimet e studentëve që rriten më shpejt sesa mund të ndërtohen klasa, studentët bëhen më të aftë me teknologjinë, dhe studentët ndjekin një arsim që plotëson nevojat e tyre, e ardhmja e arsimit në internet do të vazhdojë të rritet. Programet e diplomave në internet do të pranohen më gjerësisht pasi ato bëhen një praktikë më e zakonshme. Impact Education ofron certifikime për të gjitha programet që realizon online.

 

Lini një Përgjigje

×
sqAlbanian